ICT Group AS investerer generelt i
kompetanse eller teknologidrevede
selskaper med stort vekst og
internasjonaliserings –potensiale.
ICT Group AS fokuserer på bransjene
IKT, bioteknologi, olje, offshore, forsvar
og alternativ energi, men investerer også
i vanlige handelsbedrifter med stort
utviklingspotensial.
ICT Group AS investerer hovedsakelig i
tidlig fase og eller i store snuoperasjoner i
etablerte bedrifter.
ICT Group AS er veldig fokusert på
menneskene bak ideen og vil bli godt
kjent med nøkkelpersonene før en
investering gjennomføres.
ICT Group AS effektiviserer og strukturerer
alle bedrifter ved hjelp av 24SevenOffice sitt ERP system. Det er i hovedregel et krav at bedriftene kjører 24SevenOffice for at ICT Group AS skal investere i  selskapet.